Liên hệ

特鹰耗材有限责任公司 (CÔNG TY TNHH MTV ĐẶC ƯNG)

越南,平阳省,新渊市,新福庆坊,平和 1 区,第三组, 第8地图,287 地区
Địa chỉ: Thửa đất số 287, Tờ bản đồ số 8, Tổ 3, Khu Phố Bình Hòa I, Phường Tân Phước Khánh, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Tel : (0650)3612831 – FAX : (0650)3612830
Email : ctydacung989@gmail.com